post

ظهور تجارتی عجیب در دنیای بازی های آنلاین

ظهور تجارتی عجیب در دنیای بازی های آنلاین

امروزه بزرگ‌ترین بازار محصولات نمایشی جهان در اختیار بازی‌های رایانه‌ای است و بخش بزرگی از درآمد بازار بازی های رایانه ای در اختیار بازی‌های چندنفره آنلاین با کاربران انبوه (Massively Multiplayer Online) است که به اختصار به بازی‌های MMO شهرت دارند.

در بازی‌های MMO چند میلیون کاربر در دنیاهای مجازی به رقابت و همکاری با یکدیگر می‌پردازند. حضور تعداد زیاد مخاطبان در اینگونه بازی های آنلاین، باعث پیدایش  تجارت‌های قانونی و غیرقانونی شده اند.

بیشتر